Evenementen in Zoetermeer

Evenementen zijn voor Zoetermeer belangrijk: ze vergroten de levendigheid en activiteit in de stad en dragen bij aan de sociale cohesie tussen inwoners. Ze versterken het imago en de aantrekkingskracht van Zoetermeer en zijn van groot belang voor een aantrekkelijk woonklimaat voor inwoners en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.

Een evenement organiseren?

-

Bureau Citymarketing & evenementen helpt je op weg om een evenement in Zoetermeer te organiseren. Bekijk hieronder voor relevante links naar praktische zaken als vergunningen, subsidies en samenwerkingsverbanden.

Financiering

Voordat je bij de gemeente subsidie aanvraagt, kun je eerst kijken of je niet ergens anders subsidie kunt aanvragen. Er zijn diverse fondsen en stichtingen waar je subsidie kunt vragen: